contact: gotanasronull@nullgmail.com

Ak hľadáte dúhové elektrifikované papierové lampióny

Inštalácia vyzerala trochu zložitejšie:

Pretože viete, mnoho Frisco stromov pozdĺž ciest zabíjať / poškodzovať ľudí, ktorí nie sú horsing okolo nich. Naše zle vybrané papierové lampióny obecné chodník "les" je tres krehké, nie? (Očakával by som drahú rebrík kamión a nákladný posádka piatich alebo tak SFGov pracovníkov. Vieš, teraz začínam premýšľať, či sa jedná o oficiálne projekt. Možno j…

Continue Reading

Umenie výučby s interaktívnymi tabuľami

Interaktívne tabule sa stali populárne v posledných niekoľkých rokoch, a zdá sa, že ich použitie aj naďalej porastie exponenciálne. V skutočnosti knihy ako interaktívna tabuľa revolúcia svedčí o hĺbke a šírke zmeny, že tento nástroj môže podporovať v triede praxi.

Pre tých, ktorí môžu byť stále oboznámení s technológiou, interaktívne tabule je veľký displej, ktorý sa pripája k počítaču a projektoru. Projektor premieta plochu počítača na povrch hracej plochy, kde používatelia ovládať počítač pomocou pera, prstom, alebo iného zariadenia.

Doska je zvyčajne namontovaný na stenu alebo podlahový stojan. Rôzne doplnky, ako sú systémy odozvy študentov, umožňujú interaktivitu. Hoci mnoho učiteľov s nadšením prijatý interaktívne tabule, malý prieskum je k dispozícii na ich vplyv na výsledky študentov. Avšak v štúdii, ktorá zahŕňala 85 učiteľov a 170 učebne, učitelia používajú interaktívne tabule promethean pre výučbu sadu lekcií, ktoré potom učil na inú skupinu študentov bez použitia technológie.

Výsledky štúdie ukázali, že vo všeobecnosti pomocou interaktívnych tabúľ bola spojená so ziskom 16 percentilu vo výsledkoch žiakov. To znamená, že môžeme očakávať, že študuje na 50. percentilu v triede, bez toho, aby technológie zvýšiť na 66. percentilu v triede za použitia tabúľ.

Okrem toho tri funkcie spojené s interaktívnymi tabuľami majú štatisticky významný vzťah s výsledkami žiakov. Prvým z nich je žiak-odozva hlasovacie zariadenie na zariadenie handheld, že študenti používajú pre vstup svoje odpovede na otázky. Percento študentov, ktoré poskytujú spr...

Continue Reading